← zpět

Valná hromada

7. ledna 2018 | Miloslav Hůla, ml.

Zveme všechny členy SDH Pustověty na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 13.1.2018 od 18 hodin v pohostinství Na Ostrově.

Návrh programu:

  1. Zahájeni
  2. Zpráva o činnosti za rok 2017
  3. Plán činnosti na rok 2018
  4. Zpráva o hospodaření v roce 2017 a plán na rok 2018
  5. Přijetí nových členů
  6. Diskuze a usnesení
  7. Závěr a občerstvení