← zpět

Proběhla valná hromada 2014

25. února 2014 | Miloslav Hůla, ml.

31. ledna 2014 proběhla valná hromada. Starosta SDH Pustověty přivítal všechny přítomné a seznámil je s návrhem programu. K programy nebyly připomínky a byl přítomnými odsouhlasen následovně:

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti SDH Pustověty za rok 2013
 4. Plán činnosti SDH Pustověty na rok 2014
 5. Zpráva o hospodaření SDH Pustověty za rok 2013
 6. Návrh rozpočtu SDH Pustověty na rok 2014
 7. Předání ocenění zasloužilým členům
 8. Odvolání a jmenování velitele jednotky a člena výboru SDH Pustověty
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr

Detaily z předávání ocenění a několik fotografií najdete v galerii.